Odznaki turystyczne

Wędrując zimą po górach można zdobywać
odznaki turystyczne

Na nartach:

NARCIARSKIE ODZNAKI TURYSTYCZNE PTTK

Górska Odznaka Narciarska PTTK ma najdłuższą historię wśród odznak turystycznych w Polsce. Jest kontynuacją Odznaki Górskiej Polskiego Związku Narciarskiego, ustanowionej w 1932 roku. W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w rysunek odznaki zostały wprowadzone litery skrótu PTTK zamiast PZN. W roku 1936 PZN ustanowił Nizinną Odznakę Narciarską.
Górska Odznaka Narciarska, a także i inne – później wprowadzone – odznaki narciarskie PTTK dobrze rozpropagowały turystykę narciarską w górach i na nizinach. Dzięki zasadom zawartym w regulaminie odznak, w toku zdobywania ich kolejnych stopni, narciarze uprawiają turystykę w sposób zdrowy i racjonalny, korzystając z pomocy kadry programowej PTTK przodowników i instruktorów turystyki narciarskiej. Turysta, który zdobędzie komplet odznak narciarskich (górskich lub nizinnych) jest w tej dziedzinie ekspertem.

Wojciech Biedrzycki

Odznaki Narciarskie – historia i współczesność 

 

Na rakietach śnieżnych:

ZIMOWA ODZNAKA GÓRSKA
COTG PTTK


© 2024 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK